"Модел прекограничне сарадње у управљању културно-историјским и природним наслеђем и развој одрживог туризма – Копривштица (Бугарска) и Сурдулица (Србија)"

"Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија"

Леад Партнер Друштвени Центар "Хаджи Ненчо Дл Палавеев" – Копрившица, Бугарска; Партнер Општина Сурдулица, Србија

Копрившица, Бугарска - Сурдулица, Србија

Портал за културно и природно наслеђе и одрживог туризма

  • Българско знаме
  • Застава Србије
  • English flag
Ви сте овде: Насловна »  О пројекту » 

О пројекту

Наслов пројекта

Модел прекограничне сарадње у управљању културно-историјским и природним наслеђем и развој  одрживог туризма – Копривштица (Бугарска) и Сурдулица (Србија)

Водеци партнер (име/земља)

Друштвени Центар „Х.Н.Палавеев“ – Копривштица , Бугарска

Партнери

Општина Сурдулица, Србија

Приоритетна оса

Приоритетна оса 2: Побољшање капацитета за заједничко планирање, решавање проблема и развој

Подручје интервенције

2.2: Одрживи развој преко ефикасног искоришћавања регионалних ресурса

Трајање (у месецима)

12 месеци

Укупан буџет (у €)

190 857,18 EUR

Цуљеви пројекта

Општи циљ пројекта је да побољша територијалну сарадњу и добросуседсе односе између општине Копривштица (Бугарска) и општине Сурдулица (Србија) у области управљања, очувања и унапређења природнг и културно-историјског наслеђа. Посебан циљ пројекта: 1. Јачање капацитета за планирање, одлучивање о заједничким проблемима, развој регионалних потенцијала у области културно-историјског и природног наслеђа и развој политика за планирање и управљање у области културе, екологије и туризма. 2. Успостављање прекограничног пилот-модела за проучавање, очување, социјализацију, интегрисано управљање и унапређење заједничких културних, историјских и природних вредности и одрживи развој туризма преко савремених информационих технологија. 3. Социјализација богатог заједничког културног, историјског и природног наслеђа обе заједнице, отварање нових радних места кроз развој одрживог туризма (културног, еколошког и руралног) и подизање квалитета живота. 4. Одрживи развој туризма базиран на богатим културним и природним ресурсима. 5. Подизање јавне свести и општег знања  о богатству културно, историјског и природног наслеђа.

Пројектне активности

Главне пројектне активности: Сакупљање фотографија, видео, аудио, текстуалних и статистичких података и информација за дигитално представљање културних, историјских и природних локација од интереса на територији општина Копривштица и Сурдулица; Креирање Интернет портала (укључујући интерфејс, архитектуру и поставке) са базом података о културном, историјском и природном наслеђу и њиховим капацитетима за развој одрживог туризма (ST), Примена информационих технологија у управљању културно-историјским и природним наслеђем и развој ST у циљном подручју, развој заједничких прекограничних стратегија за заштиту културне и природне баштине и развој ST; Подизање капацитета локалних интересних група у примени информационих технологија за очување наслеђа и у стратешком планирању и управљању културно-историјскиом и природном баштином и развој одрживог туризма; Активност информисања и публицитета промоције локалних туристичких ресурса, Стварање електронске базе података и мреже са експертима, НВО, администрацијом и удружењима предузетника у области културно-историјског и природног наслеђа и IT развоја; Подизање капацитета и обезбеђивање техничких партнера на пројекту да преко IT обезбеде управљање и очување локалног "блага".

Резултати пројекта

Изграђена on-line база података за најмање 620 локација културног, историјског и природног наслеђа и туристичких атракција; развијена електронска база података и мрежа од око 140 стручњака, невладиних организација, администрације и удружења предузетника организација које послују у области културно-историјског и природног наслеђа и развоја ST; примењену IT, ГИС и 3D моделe у управљању и промоцију културних, историјских и природних локација - интересних подручја у циљним општинама; Израђена заједничка стратегија као модел за управљање локалним туристичким ресурсима; Развијен заједнички интернет портал, као алат за успостављање заједничког одрживог пута за развој туризма и подстицај за развој локалне економије и запошљавања,  Доступне информације и промоција туристичких локација  у пограничној области.

Циљне групе

280 представника НВО организација: „Х.Н.Палавеев“–Копривштица, Туристичка заједница "Копривштица",  "Зелена алтернатива - Копривштица", Удружење предузетника, Удружење пчелара "Матица", Еколошко удружење "Иногоште, Ловачко удружење "ВРЛА". Локалне администрације (141 ): Dирекција за Музеј-Копривштица; Општине Сурдулица;  Сурдулички културни центар, Библиотека "Радоје Dомановић"; Туристичка организација Сурдулица.

Туристички радници (851) , запослени у туристичким објектима и услугама из области туризма.

Стратегия

BUGARSKA_STRATEGIJA_PDF.pdf (5 269KB)

 SRBIJA_STRATEGIJA_PDF.pdf (6 099KB)

Каталог

SURDULICA BUGARSKA.pdf (3 003KB)

 SURDULICA SRPSKA.pdf (3 867KB)