"Модел за трансгранично сътрудничество в управлението на културно-историческото и природно наследство и развитие на устойчив туризъм - Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия)"

"Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия"

Водещ партньор Народно читалище «Хаджи Ненчо Д. Палавеев» - гр. Копривщица, България, партньор Община Сурдулица, Сърбия

Копривщица, България - Сурдулица, Сърбия

ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

  • Българско знаме
  • Застава Србије
  • English flag
Вие сте тук: Начало »  За проекта »  Сурдулица »  Икономика

Икономика

Освен хидроелектраните на Власина икономиката на града се състои и от: фабрика за машини и съоръжения,стомана „Мачкатица”, фабрика за авточасти „Застава”, „Пети септеври”, фабрика за минерална изолация „Вунизол”,  фабрика за мебели „Симпо”, три фабрики за обувки „Кощана”,  и за текстил „Юмко” от Враня.В най-успешната година 1989 имало е 6 492 работника,но и броят на служителите през последните години е около 6 000.

заетите възлиза на 27,4%. Синтетичен индикатор на нивото на икономическото развитие на брутния национален продукт и доход (след приспадане на разходите за амортизация DP), който през последните години в апсолютни показатели се увеличава, а реално намалява. В 2003-та година, в общността, постигна 0.24% от ДП на Сърбия. В отношение на един жител  е 83,9% от средния за Сърбия. От общия доход през 2003 година бществена  собственост 46,5%  се реализира в частна 21,3%, 28,5% в смесен, други в кооперативната и държавната собственост.