"Модел за трансгранично сътрудничество в управлението на културно-историческото и природно наследство и развитие на устойчив туризъм - Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия)"

"Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия"

Водещ партньор Народно читалище «Хаджи Ненчо Д. Палавеев» - гр. Копривщица, България, партньор Община Сурдулица, Сърбия

Копривщица, България - Сурдулица, Сърбия

ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

  • Българско знаме
  • Застава Србије
  • English flag
Вие сте тук: Начало »  За проекта »  Сурдулица »  Туризъм

Туризъм

Благодарение на природните условия, а преди всичко, и привлекателността на езерото Власина, региона има дълга традиция в туризма.Въпреки това, не можем да кажем че е значим фактор за икномиката, поради причината че туристическите потенциали не са напълно използвани.

Туристическото предлагане на общината разчита повече на рекреативен туризъм и до извесна степен на културни прояви и фестивали, екскурзии (Сурдулица-Власина).Въпреки това, в общината Сурдулица съществуват и други, но не достатъчно използвани потенциали за туризъм.