"Модел за трансгранично сътрудничество в управлението на културно-историческото и природно наследство и развитие на устойчив туризъм - Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия)"

"Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия"

Водещ партньор Народно читалище «Хаджи Ненчо Д. Палавеев» - гр. Копривщица, България, партньор Община Сурдулица, Сърбия

Копривщица, България - Сурдулица, Сърбия

ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

  • Българско знаме
  • Застава Србије
  • English flag

Регистър на институции

Културно-артистично общество "ROM"

статут на институцията: местно значение

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

Културно-артистично общество "ROM" играе важна роля в реализацията на културните дейности на ромите  в Сурдулица. Тяхната дейност се осъществява в участие най-вече на  концерти и фолклорни песни.

Асоциация на ветераните от Втората световна война

статут на институцията: местно значение

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

Асоциация на ветераните от Втората световна война  има за цел да запази и развие постиженията на Националния Освободителната война. 

Сурдулички културни център

статут на институцията: местно значение

вид институция: театър

Основна дейност:

Сурдулишкият културен център е носител на културно-занимателни дейности и многобройните събития, организирани в тази област. Той има кино зала с 390 места, просторна зала за организиране на художествени изложби, зала за  представяне на различни културни продукти, за  насърчаване на художествени и литературни произведения.

Асоциация на потомците на сръбски воини

статут на институцията: местно значение

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

Асоциация на потомците на сръбските воини, участвали във войните от 1912-1920 години е създадена за съхраняване на традицията и родовата памет.

Асоциация на доброволците, участвали във войните през 1912 -1918., на техните наследници и последователи

статут на институцията: местно значение

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

Асоциация на военните доброволци  от 1912 -1918., на техните потомци и последователи, за да се съхрани паметта на загиналите  военни доброволци

ВЕЦ "Железни врата" ООД Kladovo Vlasinske Сурдулица

статут на институцията: национално значение

вид институция: общинска

Основна дейност:

Производството на електроенергия

Дирекцията за земята на Сурдулица

статут на институцията: национално значение

вид институция: общинска

Основна дейност:

Организация и поддръжка на паркове, зелени площи и зони за отдих, пътно строителство, събаряне и разчистване на сгради, земни работи. Груб строеж, на гражданското строителство.

Библиотека Радойе Доманович

статут на институцията: национално значение

вид институция: библиотека

Основна дейност:

Съхранява, анотира, инвентира книжния фонд. Раздава книги за домашен прочет.

Боксов клуб „Сърбия"

статут на институцията: местно значение

вид институция: школа/клуб

Основна дейност:

Основна цел на клуба е подготовката на  млади състезатели, деца и младежи за участие в национални с ъстезания.

ФK “Алакинце“

статут на институцията: местно значение

вид институция: школа/клуб

Основна дейност:

Основна цел на клуба е да тренира деца и младежи и да подготвя спортния отбор за участия в състезания на различно ниво.

ФК “Радник“

статут на институцията: местно значение

вид институция: школа/клуб

Основна дейност:

Основна цел на клуба и да подготвя детски и младежки спортен отбор за участие в състезания.

Риболовно дружество „Власинско езеро”

статут на институцията: национално значение

вид институция: НПО (фондация, сдружение; регистрирано в публична или частна полза)

Основна дейност:

Спортно дружество с основна дейност спортен риболов.