"Модел прекограничне сарадње у управљању културно-историјским и природним наслеђем и развој одрживог туризма – Копривштица (Бугарска) и Сурдулица (Србија)"

"Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија"

Леад Партнер Друштвени Центар "Хаджи Ненчо Дл Палавеев" – Копрившица, Бугарска; Партнер Општина Сурдулица, Србија

Копрившица, Бугарска - Сурдулица, Србија

Портал за културно и природно наслеђе и одрживог туризма

  • Българско знаме
  • Застава Србије
  • English flag
Ви сте овде: Насловна »  Регистар институција » 

Регистър на институции

Kulturno – umetničko društvo “ROM”

тип установе: локалног значаја

врста установе: НВО (фондација, удружење; регистрована у јавној или приватној употреби)

Основна делатност:

Kulturno – umetničko društvo „ROM“ ima značajnu ulogu u ostvarivanju kulturne delatnosti Roma Surdulice. Njihova se delatnost zasniva najčešće na održavanju koncerata folklora i pesama.

SUBNOR

тип установе: локалног значаја

врста установе: НВО (фондација, удружење; регистрована у јавној или приватној употреби)

Основна делатност:

Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata ima za cilj očuvanje i razvijanje tekovina Narodnooslobodilačkog rata.

Surdulički kulturni centar

тип установе: локалног значаја

врста установе: позориште

Основна делатност:

Surdulički kulturni centar je nosilac kulturno – zabavnih aktivnosti i organizator brojnih manifestacija u tom domenu. Raspolaže sa bioskopskom dvoranom sa 390 sedišta, prostranim holom za organizovanje izložbi likovne umetnosti, kao i prezentacije raznih artikala i promocije umetničkih i književnih dela.

Udruženje potomaka ratnika Srbije 1912.-1920.

тип установе: локалног значаја

врста установе: НВО (фондација, удружење; регистрована у јавној или приватној употреби)

Основна делатност:

Udruženje potomaka ratnika Srbije 1912.-1920. je osnovano radi ostvarivanja negovanja tradicije oslobodilackih ratova Srbije 1912.-1920.

Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912.-1918. njihovih potomaka i poštovaoca

тип установе: локалног значаја

врста установе: НВО (фондација, удружење; регистрована у јавној или приватној употреби)

Основна делатност:

Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912.-1918. njihovih potomaka i poštovalaca se bavi okupljanjem potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca radi očuvanja uspomena na izginule i pomrle ratne dobrovoljce.

Privredno društvo HE Đerdap D.o.o. Kladovo Vlasinskih HE Surdulica

тип установе: националног значаја

врста установе: општинска

Основна делатност:

Proizvodnja hidroelektrične energije

JP "Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica"

тип установе: националног значаја

врста установе: општинска

Основна делатност:

Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina, izgradnja saobraćajnica, rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi. Grubi građevinski radovi, specifični radovi niskogradnje.

Biblioteka Radoje Domanović

тип установе: националног значаја

врста установе: библиотека

Основна делатност:

Bibliotečka delatnopst  ( iznajmljivanje knjiga )

translate[Народно читалище „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев”]

тип установе: јавна

врста установе: НВО (фондација, удружење; регистрована у јавној или приватној употреби)

Основна делатност:

гр. Копривщица – 2077, Община Копривщица, Софийска област
бул. „Хаджи Ненчо Палавеев” № 78
Телефон: 00359 7184 2034; Факс: 00359 7184 2234
e-mail: chitajishtekop@abv.bg; Website: http://www.chitkop.org
Председател на Читалищно настоятелство – Пенка Скендерова – Алексиева – 0887 607 312.

 

Институцията е регистрирано по Закона за народните читалище като Читалище и по Закона за юридически лица с нестопанска цел работещо в обществена полза.
Основната дейност на читалището е насочена към съхраняване и предаване на поколенията не нематериалното културно наследство на Копривщица (традиции, обичаи, фолклор) и развиване на културния живот в община Копривщица.
Читалището разполага с библиотека с богата стара и съвременна литература. Библиотечния фонд наброява 30 000 тома. Към библиотеката функционира читалня и компютърна зала. Читалището разполага със салон с 400 места и офис помещения.
Към читалището функционират самодейни състави: Детски танцов състав „Копривщенски богородички”, Женска фолклорна група „Зелен здравец” и Детски театрален състав. Към читалището е създаден и Екологичен клуб „Коприва”.

translate[Гражданско сдружение КОПРИВА]

тип установе: јавна

врста установе: НВО (фондација, удружење; регистрована у јавној или приватној употреби)

Основна делатност:

„Коприва” е неправителствена организация, която се развива от 2009-та година, като помага на местната общност да премине към по-устойчив и природосъобразен начин на живот. Нашите усилия за момента са насочени към местните фермери и младата генерация деца и младежи, опитвайки се да им разширим мирогледа, като им показваме по-устойчиви практики подходящи за ежедневния им живот.
Гражданско сдружение Коприва организира и много други мероприятия, помагайки на местната общност да живее един по-богат живот, от колкото им предлага традиционната провинциална обстановка. Организираме общностни празници, културни събития и концерти.

БК “Србија“

тип установе: локалног значаја

врста установе: школа/клуб

Основна делатност:

Основна делатност клуба је обука и тренирање млађих пионирских, кадетских, јуниорских и сениорских такмичарских селекција.

ФK “Алакинце“

тип установе: локалног значаја

врста установе: школа/клуб

Основна делатност:

Основна делатност клуба је обука и тренирање млађих пионирских, кадетских, јуниорских и сениорских такмичарских селекција.