"Модел за трансгранично сътрудничество в управлението на културно-историческото и природно наследство и развитие на устойчив туризъм - Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия)"

"Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия"

Водещ партньор Народно читалище «Хаджи Ненчо Д. Палавеев» - гр. Копривщица, България, партньор Община Сурдулица, Сърбия

Копривщица, България - Сурдулица, Сърбия

ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

  • Българско знаме
  • Застава Србије
  • English flag

Сурдулица

Подреди по:

Обиколка на водноелектрическа централа, църкви и манастири

в Сурдулица

средна трудност на терена

виж повече

Посещение на паметниците, санаториуми, хидро VRLA III

в Сурдулица

лесен терен

виж повече

Посещение на културно- исторически паметници и църкви

в Сурдулица

лесен терен

виж повече

Обиколка на завода на Църквата на Св. Константин и Елена, Brane

в Сурдулица

средна трудност на терена

виж повече