"Модел прекограничне сарадње у управљању културно-историјским и природним наслеђем и развој одрживог туризма – Копривштица (Бугарска) и Сурдулица (Србија)"

"Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија"

Леад Партнер Друштвени Центар "Хаджи Ненчо Дл Палавеев" – Копрившица, Бугарска; Партнер Општина Сурдулица, Србија

Копрившица, Бугарска - Сурдулица, Србија

Портал за културно и природно наслеђе и одрживог туризма

  • Българско знаме
  • Застава Србије
  • English flag
Ви сте овде: Насловна »  Туристичке маршуте » 

Туристичке маршуте

Order by:

translate[При българите от старо време]

у Копривштици

лак терен

погледајте

translate[Копривщенските възрожденци]

у Копривштици

лак терен

погледајте

translate[Хубава си, моя горо]

у Копривштици

лак терен

погледајте

translate[Чакащата майка]

у непосредној близини Копривштице

лак терен

погледајте

translate[В сърцето на Средна гора]

у непосредној близини Копривштице

тежак терен

погледајте

translate[Пътека на здравето]

у непосредној близини Копривштице

лак терен

погледајте

translate[По стъпките на Априлци]

изван Копривштице

лак терен

погледајте

translate[По хайдушките пътеки]

у непосредној близини Копривштице

лак терен

погледајте

translate[По следите на древните траки]

изван Копривштице

лак терен

погледајте

translate[По пътя на “Кървавото писмо”]

у непосредној близини Копривштице

просечна тешкоћа терена

погледајте

translate[Просветно величие]

у Копривштици

лак терен

погледајте

translate[Възрожденски средища]

изван Копривштице

лак терен

погледајте